İLİMİZ GENELİNDE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
 
İlimiz Merkez ve İlçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 20/12/2017 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Gerektiği takdirde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesine 6111 Sayılı Kanunun 104. maddesi ile eklenen fıkra gereğince engelliler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri Valiliğimiz Makamından onay alınmak suretiyle belirlenebilecektir.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. 
 
 MESAİ SAATLERİ:
Sabah: 08:30 - 12:30
Öğle: 13:30 - 17:30