MİSYONUMUZ
 
Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti çerçevesinde toplumun refah ve mutluluğu ile her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve hürriyetlerden yararlanması ülküsünde T.C. Anayasası, Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının duyurulması ve uygulanmasını sağlamak, Valiliklerin talimat ve emirlerini yürütmek, bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almak, İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemek; Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri almayı ifa eder.

 
VİZYONUMUZ
 
Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirilmiş, Hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir toplumun teminatı olmaktır.